top of page

Privacybeleid

 

1. Inleiding

 

Wij van BV Deprez Frites ( "wij", "ons", “onze”, “Deprez Frites”) doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze website (“www.deprezfrites.eu") voor u volledig veilig te gebruiken is. We begrijpen dat u wilt dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zowel privé als veilig worden bewaard. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie die u ons geeft zullen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat die veilig wordt bewaard. Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van klanten, leveranciers, sollicitanten en websitebezoekers. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of u bent het er niet mee eens, neem dan contact op via edouard@deprez.eu of op 0475 48 45 58 voordat u de website gebruikt. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

BV Deprez Frites
Venecolaan 44, 9880 Aalter

Maatschappelijke zetel: Venecolaan 44, 9880 Aalter

BTW-nummer: BE 0675.928.662

 

2. Verzameling van persoonsgegevens

 

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie in een aantal situaties. Wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, vragen wij uw naam en e-mailadres. We verzamelen ook de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, als u zich aanmeldt voor een van onze evenementen of bij de aanvraag van een offerte. Tot slot houden we een overzicht bij van berichten die u ons per e-mail verstuurt.

 

Als u onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat we mogelijk ook de delen van de website die u bezoekt en informatie over uw computer registreren. Zoals de gebruikte browser, uw netwerklocatie, het type verbinding dat u gebruikt (bijv. breedband, ASDL enz.) en uw IP-adres. We doen dit door cookies te gebruiken (hoewel de informatie die we via onze cookies verzamelen anoniem blijft, dus we kunnen niet zeggen wie je bent). Zie ons cookie-beleid hieronder voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we die gebruiken op onze website.

 

3. Verwerking van uw persoonsgegevens

 

Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf, zullen we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen, uitwisselen of bekendmaken. Deze informatie stelt ons bijvoorbeeld in staat nauwkeuriger advertenties op u af te stemmen. We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat deze geschikt is om te voldoen aan de wet of om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven of om onze rechten, eigendommen of veiligheid of andere derden te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met organisaties die namens ons handelen en die de informatie alleen gebruiken om die service te verlenen.

De belangrijkste reden waarom we de informatie die we over u verzamelen en gebruiken, is om u op de hoogte te houden van nieuwigheden, een betere klantenservice aan te bieden, voor administratieve doeleinden en voor het volgen van activiteiten op www.deprez.eu.

 

4. Overdracht van je gegevens naar landen buiten de EER

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die niet in de EER gevestigd zijn, tenzij dat nodig is voor de bedrijfsactiviteiten die u van ons verlangd. Het is mogelijk dat die landen buiten de EER niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving hebben als in de EER en je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau beschermd zijn. In deze gevallen zorgen we er echter voor dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EER gepaard gaat met adequate beschermingsmaatregelen alsof de gegevens binnen de EER zouden worden verwerkt en in overeenstemming met de beginselen van dit Privacybeleid.

 

5. Marketing

 

Wij wensen u graag informatie te verstrekken over onze (verwezenlijkte) diensten waarvan wij denken dat u die interessant vindt. We kunnen u dergelijke informatie per post, e-mail en/of telefoon sturen, tenzij u ons gevraagd hebt dit niet te doen.

Als u een klant van ons bent of als u ons eerder om informatie en/of diensten hebt gevraagd, kunnen we u informatie per e-mail sturen. In elk marketing e-mailbericht dat we u sturen, geven we u echter de mogelijkheid om u volledig af te melden van onze mailings.

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan externe organisaties zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u niet wilt dat uw informatie gebruikt wordt voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op via edouard@deprez.eu of op 0475 48 45 58. Als u besluit dat u geen marketing e-mails van ons meer wenst te ontvangen, gebruik dan het afmeldingsformulier onderaan in een van onze marketing e-mailberichten.

 

6. Opvragen & aanpassen van persoonlijke gegevens

 

U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV Deprez Frites / Edouard Deprez, Venecolaan 44, 9880 Aalter, edouard@deprez.eu, gratis de schriftelijke status bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelstelling waarvoor de gegevens verzameld en opgeslagen werden.

 

7. Uw rechten

 

U hebt een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. U hebt het recht om:

  • Toegang te krijgen tot uw gegevens en deze in te kijken. Ook mag u bekijken hoe uw gegevens verwerkt worden. U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen indien uw gegevens al dan niet verwerkt worden en om, in het geval dat zo is, uw persoongegevens in te zien.

  • Na inzage van bepaalde persoonsgegevens die te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

  • Volledig en permanent uit alle systemen en databases gewist te worden. Deprez Frites is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen, gezien dit recht enkel van toepassing is op de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

  • Een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

  • Uw toestemming in te trekken en u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor rechtstreekse marketing. De instemming intrekken of uw voorkeuren in verband met nieuwsbrief, meldingen of uitnodigingen kan u op elk ogenblik wijzigen door te klikken op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  • De verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

  • Uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht kan slechts uitgevoerd worden wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een overeenkomst die met u afgesloten werd.

  • Automatische profilering te laten uitschakelen en u te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Indien u meent dat uw rechten geschonden werden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

8. Links

 

www.deprez.eu en onze marketing e-mailberichten bevatten soms links naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op www.deprez.eu, en niet op deze andere websites. Zodra u onze website of marketing e-mailberichten hebt verlaten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of de bescherming en privacy die u aan die websites verstrekt. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende website.

 

9. Veiligheid

 

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, bewaren we uw gegevens op een beveiligde server en zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te proberen wijzigingen, verlies of misbruik van gegevens die onder onze controle staan te voorkomen. Als u op enig moment vermoedt of zich bewust wordt van een beveiligingsincident (dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld verdachte communicatie ontvangt van iemand die zichzelf buitensluit als een medewerker van Deprez Frites of van een dupe-website die beweert aangesloten te zijn bij Deprez Frites), stuur de mededeling naar ons of meld het incident via e-mail via BV Deprez Frites / Edouard Deprez, Venecolaan 44, 9880 Aalter of edouard@deprez.eu.

 

10. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

 

We kunnen dit Privacybeleid op ieder moment aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen laten we u dit weten, maar we raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

 

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2021.

bottom of page